De oprichter is drs. Eddie Brongers (1962). Na enkele omzwervingen als zeevarende op de kustvaart en als bouwvakker in Duitsland, heeft hij  – na afronding van zijn studies (P&O en Bestuur en beleid in Internationale organisaties)– een aantal jaren gewerkt als projectleider van internationale projecten, gericht op de migratie van werknemers en studerenden binnen de EU. Daarnaast heeft Eddie gewerkt als HR Manager bij een middelgroot bureau voor HR dienstverlening. Hij beschikt over langjarige ervaring als allround (senior) HR-adviseur, W&S consultant en interim-manager.

Klik hier voor een overzicht van organisaties waarvoor hij heeft gewerkt.

De partners met wie nauw wordt samengewerkt zijn divers, veelal zelfstandigen zonder personeel, die allen hun sporen hebben verdiend binnen hun vakgebied. Daarnaast hebben wij samenwerkingsoverkomsten met een aantal bureaus, gebaseerd op complementariteit van het dienstenpakket en geografische spreiding.